Uppgraderad färdplan ­– klimatneutral betong 2030

11 oktober 2023 lanserades den uppgraderade färdplanen

Se den fjärde resultatkonferensen i efterhand!

Tidplanen för klimatneutral betong gäller– delmål 2023

NCC väljer klimatförbättrad betong

Klimatförbättrad betong i alla NCC:s husbyggnadsprojekt

Swerock och Volvo Lastvagnar lanserar eldrivna betongbilar

Under månaden har eldrivna betongbilar lanserats.

Klimatförbättrad betong i Norrbotniabanan

Trafikverket väljer klimatförbättrad betong

Uppdaterad vägledning för klimatförbättrad betong

Vägledning Klimatförbättrad betong – Utgåva 2

Betonginitiativets tredje resultatkonferens genomförd!

Resultatkonferensen för 2021 genomförd

Foto: David Krantz

Restprodukter från jordbruket blir klimatanpassad betong

ByggVesta använder klimatvänlig betong från aska

Se riksdagsseminariet i efterhand!

Se riksdagsseminariet om klimatneutral betong

Hur påverkar produktionsstoppet på Gotland de svenska betongföretagens klimatarbete?

Produktionsstopp äventyrar mål om klimatneutral betong