Budgetförhandlingarna i hamn för storskalig CCS-satsning i Norge

Budgetdiskussionerna har pågått i veckor, men nu har Norges regering kommit överens med Fremskrittspartiet om att realisera den stora CCS-satsningen (Carbon Capture and Storage) som går under namnet ”Langskip”.

Syftet med Langskip är att etablera en infrastruktur för att fånga och lagra koldioxid. Det är nu klart att norska staten investerar NOK 3,8 miljarder i CO2-fångstanläggningen vid Norcems cementfabrik i Brevik, och ytterligare NOK 10,4 miljarder för en transport- och lagringslösning. På sikt kommer norska staten även investera NOK 3 miljarder i en avskiljningsanläggning vid Fortum Oslos värmeverk, förutsatt att EU eller annan finansiär skjuter till de ytterligare medlen som behövs.

Senare i december kommer den norska regeringen också att lägga fram sin klimatplan för åren fram till 2030. Den kan komma att innehålla ytterligare satsningar på avskiljningsanläggningar för CO2 i städer som Bergen, Kristiansand och Trondheim.