Uppgraderad färdplan ­– klimatneutral betong 2030

2018 satte Svensk Betong, Betonginitiativet och Fossilfritt Sverige en målsättning om att det för betong till husbyggnation ska vara möjligt att nå halverad klimatpåverkan till 2023. Detta mål har nu uppnåtts – klimatförbättrad betong med kraftigt minskad klimatpåverkan är tillgänglig, och inte enbart för byggande av bostäder utan även för vissa infrastrukturprojekt. Den uppgraderade färdplanen visar på den strategiska förändring som skett i branschen – från banbrytande pilotprojekt till att nu vara möjligt för bred implementering.

Den uppgraderade färdplanen lanserades tillsammans med Fossilfritt Sverige. Från Svensk Betong medverkade Malin Löfsjögård och diskuterade betongens väg mot lägre klimatavtryck och strategier för att ytterligare minska koldioxidutsläppen och nå klimatneutral betong.
 
Malin sa bland annat;

– Vi i betongbranschen har kunskapen, de tekniska lösningarna och drivet för att klara klimatomställningen. Nu behövs även en kraftfull betongpolitik. 
 
Medverkande på lanseringsseminariet var:
Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsministern
Sven Hunhammar, måldirektör Trafikverket
Johanna Frelin, VD Riksbyggen
Johan Skoglund, VD JM
Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong

Moderatorer:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 
Malin Strand, projektledare för färdplanerna, Fossilfritt Sverige