Världens första klimatneutrala cementfabrik byggs i Sverige

Satsningarna på klimatneutral betong och cement fortsätter. I början på juni meddelade HeidelbergCement-koncernen, där svenska Cementa ingår, att de planerar att bygga världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. 

I den nya anläggningen i Slite ska koldioxidutsläpp från cementtillverkning fångas upp och transporteras till en permanent lagringsplats flera kilometer ner i berggrunden. Samtidigt görs en satsning på biobränslen för att göra hela cementproduktionen klimatneutral.

En svensk produktion av klimatneutral cement är ett viktigt framsteg för Sveriges klimatomställning och ett glädjande besked för betongbranschen. För trots att cement bara utgör 14 procent av betongens massa svarar cementtillverkningen för 92 procent av betongens samlade utsläpp.

Den cementtillverkning som redan i dag äger rum i Slite utgör tre fjärdedelar av Sveriges totala cementproduktion för användning i betong, vilket står för ca 3 procent av landets fossila utsläpp.

Anläggningen är planerad att driftsättas år 2030 och ska fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det innebär att koldioxidinfångningen i Slite blir fyra gånger större än för den CCS-anläggning som ska byggas i Brevik i Norge.

När CCS-anläggningen i Slite förverkligas kan Sverige bli världsledande på klimatneutral cementproduktion. Men vägen dit innebär också utmaningar som behöver hanteras. Därför pågår nu förstudier kring frågor som teknikval, miljöpåverkan, juridik, tillståndsprocesser, finansiering, logistik och energiförsörjning.

En nyckelfråga för etableringen av den klimatneutrala cementfabriken är att elförsörjningen till och på Gotland väsentligt uppgraderas, då elbehovet kommer att femdubblas jämfört med i dag.