Betonginitiativet är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.

Utvecklingen mot klimatneutral betong är viktig eftersom betong är ett fantastiskt material. Betong används för att bygga bostäder, kontorshus, vägar, broar och tunnlar med mera. Betongen går helt enkelt inte att ersätta rakt av med andra byggmaterial, men precis som alla andra material behöver den bli klimatneutral.

Sverige står inför två stora utmaningar. Historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder ska byggas. Och samhället ska bli klimatneutral till 2045. Dessa två utmaningar grundar sig i uppenbara behov och i brett förankrade politiska beslut.

Betonginitiativet har antagit en färdplan för att få betongen klimatneutral, tillsammans med Fossilfritt Sverige. Färdplanen överlämnades till regeringen i april 2018. Nu hoppas vi att ännu fler aktörer vill ansluta sig till arbetet.

I slutet av 2018 hölls en workshop för att diskutera hur olika betongaktörer kommer att agera för att följa färdplanen.

Aktörer som skrivit under Betonginitiativets debattartikel