Höghastighetsbanan kan byggas på betongpelare av klimatförbättrad betong

Byggnationen av höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö kan komma att bli ett av de stora infrastrukturprojekten i Sverige under detta århundrade, och kommer då troligen kräva stora mängder betong.

Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa om det går att pressa byggkostnaden för projektet till 205 miljarder kronor. Trafikverkets rapport föreslår bland annat en lösning som tidigare har ratats i utredningar av höghastighetsbanan – att rälsen läggs på betongpelare ovan marken. En metod som är välbeprövad i bland annat Kina och Japan, men som inte är lika välutvecklad i Europa.

Byggföretaget Skanska har parallellt med Trafikverkets rapport tagit fram en egen analys för användningen av betongpelartekniken vid byggnationen av höghastighetsbanan. Skanska har dragit slutsatsen att byggtiden nästan halveras, samtidigt som kostnadstaket på 205 miljarder kronor kan uppnås, om betongpelartekniken används. Skanska anser också att det går att uppnå klimatneutralitet i projektet med hjälp användningen av klimatförbättrad betong.