Här i hamnen i Oxelösund ska den nya fabriken ligga. Planerad driftstart är under 2020.

Peab och SSAB tar gemensamt steg mot klimatförbättrad betong

Peabs dotterbolag Swecem investerar drygt 100 MSEK på att producera råvara till klimatförbättrad betong. För detta beviljas Swecem stöd från Naturvårdsverket.

I ett samarbete med SSAB tas restprodukter från den lokala stålproduktionen tillvara och omvandlas till slagg som i mald form ersätter delar av cement vid betongproduktion. Produktionen sker i företagets nya fabrik i Oxelösund. Med denna satsning bidrar Peab till att samhällets koldioxidbelastning minskar med 50 000 ton årligen. Det motsvarar över en halv miljon bilresor mellan Göteborg och Stockholm. Naturvårdsverket har valt att stötta denna viktiga klimatsatsning.

Peabs mål är att vara klimatneutralt 2045.