Klimatförbättrad betong i Norrbotniabanan

Trafikverket väljer klimatförbättrad betong

Uppdaterad vägledning för klimatförbättrad betong

Vägledning Klimatförbättrad betong – Utgåva 2

Betonginitiativets tredje resultatkonferens genomförd!

Resultatkonferensen för 2021 genomförd

Foto: David Krantz

Restprodukter från jordbruket blir klimatanpassad betong

ByggVesta använder klimatvänlig betong från aska

Se riksdagsseminariet i efterhand!

Se riksdagsseminariet om klimatneutral betong

Hur påverkar produktionsstoppet på Gotland de svenska betongföretagens klimatarbete?

Produktionsstopp äventyrar mål om klimatneutral betong

Världens första klimatneutrala cementfabrik byggs i Sverige

Klimatneutral cementfabrik byggs i Sverige

De kan vinna miljöpris på Betonggalan

Läs om de nominerade till Betonggalans miljöpris 2021!

Höghastighetsbanan kan byggas på betongpelare av klimatförbättrad betong

Betongpelare möjliggör infrastruktursatsningen

Budgetförhandlingarna i hamn för storskalig CCS-satsning i Norge

Norges regering finansierar satsningen "Langskip"