Se den fjärde resultatkonferensen i efterhand!

Igår hölls den fjärde resultatkonferensen, där aktörer från bygg- och anläggningssektorn samt forskare deltog och delade med sig av sina erfarenheter av klimatarbetet kring betong och cement.

Konferensen avslutades med att Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, belyste att mycket har hänt sedan 2018. I teorin är målet om halverad klimatpåverkan från betongen senast år 2023 redan uppnått men i praktiken krävs bland annat mer samverkan och rätt betong på rätt plats.

För att se resultatkonferens i efterhand, följ länken!

https://www.abeautifulsoup.se/program/betonginitiativets-fjarde-resultatkonferens