Se riksdagsseminariet i efterhand!

Under förmiddagen genomfördes riksdagsseminariet Klimatneutral betong – vilka är hindren och möjligheterna? som Betonginitiativet arrangerade tillsammans med Anders Åkesson (C) som är förste vice ordförande i Riksdagens Trafikutskott.

På seminariet lyftes goda exempel från byggprojekt där betongens klimatpåverkan minskat med upp till 50 procent. På seminariet diskuterades även frågor kopplat till betong- och byggföretags förutsättningar, möjligheter och utmaningar att nå målen om klimatneutral betong på marknaden till år 2030 och att all betong ska vara klimatneutral till år 2045.

Utöver de närvarande riksdagsledamöterna deltog drygt 50 åhörare digitalt. Klicka på spelaren nedan för att se seminariet i efterhand.

Tack säger vi till er som medverkade!

Karolina Brick, hållbarhetschef, Riksbyggen

Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong

Mats Karlsson, produktchef, Thomas Betong AB

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och
HeidelbergCement Northern Europe