Klimatanpassad betong lagrar CO2

Thomas Betong använder klimatanpassad betong

Värtaverket kan städa bort 800 000 ton koldioxid per år

Värtanverken kan städa bort 800 000 ton CO2 /år

Resan till klimatneutral betong

Färdplan framtagen för klimatneutral betong

Färdplan för klimatneutral betong

Färdplanen lämnades till regeringen i april 2018

Foto: Thomas Betong

CCS, alternativa bindemedel och lägre koldioxidavtryck

Så bidrar Thomas Betong till klimatneutral betong

Klimatneutral betong 2045

Gör betongen klimatneutral

Betongen ska bli klimatneutral

Foto: Hökerums Bygg

Karbonatisering – när betongen binder upp koldioxid

Visste du att den färdiga betongen binder upp CO2?

STARKA 1209444

Återför koldioxiden – eller återvinn den

Vad behövs för att betongen ska bli helt klimatneutral?

Betongens klimatutmaning

Påverkar nu och framtida generationer

Foto: Hökerums Bygg

Kostnaden för omställningen

Gemensam finansiering och politiska styrmedel behövs.