Vi behöver stöd från de ansvariga politikerna

Bolund har en nyckelroll för klimatneutral betong 2045

Offentliga upphandlare måste ta sitt ansvar

Klimatanpassad betong lagrar CO2

Thomas Betong använder klimatanpassad betong

Värtaverket kan städa bort 800 000 ton koldioxid per år

Värtanverken kan städa bort 800 000 ton CO2 /år

Resan till klimatneutral betong

Färdplan framtagen för klimatneutral betong

Färdplan för klimatneutral betong

Färdplanen lämnades till regeringen i april 2018

Foto: Thomas Betong

CCS, alternativa bindemedel och lägre koldioxidavtryck

Så bidrar Thomas Betong till klimatneutral betong

Klimatneutral betong 2045

Gör betongen klimatneutral

Betongen ska bli klimatneutral

Foto: Hökerums Bygg

Karbonatisering – när betongen binder upp koldioxid

Visste du att den färdiga betongen binder upp CO2?

STARKA 1209444

Återför koldioxiden – eller återvinn den

Vad behövs för att betongen ska bli helt klimatneutral?