Swerock och Volvo Lastvagnar lanserar eldrivna betongbilar

Under månaden har eldrivna betongbilar lanserats som ett resultat av en gemensam klimatsatsning av Swerock och Volvo Lastvagnar. Dessa bilar är avsedda för transporter i livlig storstadsmiljö eftersom de inte bidrar till buller. Varje betongbil kommer att innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 80 ton årligen jämfört med en dieseldriven bil. Swerock har tidigare använt hybridlösningar, men nu kommer eldrift som ett alternativ även för de tunga transporterna.

Fyra nya laddpunkter gör att fordonen kan laddas över natten eller snabbladdas under arbetsdagen. Till de allra flesta köruppdragen räcker det med energin från enbart nattladdning. Swerock har i detta utvecklingsarbete mottagit investeringsstöd från Klimatklivet.

Bild: Peab