Värtaverket kan städa bort 800 000 ton koldioxid per år

Värtaverket i Stockholm skulle kunna minska koldioxiden i luften med 800 000 ton per år genom att använda CCS – koldioxidlagring. Mängden koldioxid motsvarar hela biltrafiken i Stockholm. Det rapporterades i Aktuellt under gårdagen (29 november). CCS får allt större uppmärksamhet i samhället, och är väldigt viktig för att betongen ska bli klimatneutral. Se inslaget här: http://bit.ly/koldioxidlagring

Läs mer om färdplanen för klimatneutral betong 2045:
https://betonginitiativet.se/resan-till-klimatneutral-betong/