NCC väljer klimatförbättrad betong

Sedan april använder NCC klimatförbättrad betong i alla sina husbyggnadsprojekt. Förutom att NCC vill bidra i klimatomställningen ökar kundernas efterfrågan på material med minskad klimatpåverkan, vilket gör att NCC nu kan bygga mer hållbart.

NCC arbetar med betong där koldioxidutsläppen reduceras med 10, 25 eller 40 procent. Vilken betong som används beslutas i dialog med kunden.

Nyligen avslutade NCC bostadsprojektet Kungsörnen i Helsingborg där klimatavtrycket under byggtiden reducerades med nästan 50 procent jämfört med i liknande projekt, bland annat tack vare att en klimatförbättrad betong användes.