Grön betong för byggandet av nya stambanan?

En av punkterna i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är att nya stambanor för järnvägen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska anläggas. Vidare ska regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning ska också knytas samman bättre. Det är ett enormt projekt och det pågår diskussioner på högsta nivå om hur arbetet ska genomföras och finansieras, bland annat utifrån ett miljö- och klimatperspektiv.

Under hösten 2019 la miljöpartisterna Emma Berginger och Emma Hult fram en motion i riksdagen om att tydliga miljö- och klimatkrav ska ställas vid upphandling och byggnation. Framförallt handlar kravet om att använda grön betong i byggandet av de nya stambanorna. I juni i år kommer riksdagen ta ställning till förslaget.

Betonginitiativet har tidigare träffat Berginger och Hult och diskuterat behovet av att använda betong med lägre klimatpåverkan vid byggandet av nya stambanor. Även politikens viktiga roll att utveckla styrmedel och efterfråga produkter med lägre klimatutsläpp vid offentliga upphandlingar diskuterades.