Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong/Betonginitiativet träffade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Betonginitiativet träffade Per Bolund

Betongens klimatresa stod i fokus när Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong/Betonginitiativet träffade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Färdplanen för att uppnå klimatneutral betong presenterades. 

Företag och branschorganisationer har en rad initiativ för att minska betongens klimatpåverkan. För att nå målet krävs dock stöd från politiken, inte minst en strategi för en storskalig användning av CCS.