CCS-teknik på agendan när Ygeman besökte Norge

CCS-teknik (carbon capture and storage) var på agendan när Sveriges energiminister Anders Ygeman besökte Norge tidigare idag.

Ygeman diskuterade möjligheterna till samarbete kring minskade klimatutsläpp genom CCS med Norges olje- och energiminister Tina Bru.

Norge satsar stort på tekniken som har potential att väsentligt minska cement- och betongindustrins klimatpåverkan.

Utöver diskussionen kring CCS-tekniken undertecknandes även ett ändringsavtal för det gemensamma elcertifikatsystemet.