EU:s Nya Gröna Giv

I slutet av 2019 lade den nya EU-kommissionen fram färdplanen ”Den europeiska gröna given” som ska förvandla unionens klimat- och miljöutmaningar till möjligheter och göra omställningen rättvis. Planen är att EU ska bli helt klimatneutralt till år 2050.

I färdplanen Den europeiska gröna given lyfts flera konkreta åtgärder fram, bland annat ska effektivt resursutnyttjande främjas genom en omställning till en cirkulär ekonomi och miljöföroreningarna ska minskas. Ett enormt kapital ska dessutom frigöras för satsningen då under en sjuårsperiod hela 1000 miljarder euro ska skjutas till för att stötta regioner och sektorer som påverkas mest av omställningen. Alla sektorer av ekonomin i unionen ska omfattas av EU:s färdplan, däribland cement- och betongindustrin.

Betonginitiativet välkomnar att EU-kommissionen särskilt lyfter fram att betong- och cementindustrin är oumbärlig för Europas ekonomi då den är en leverantör av flera värdefulla värdekedjor.

Den gröna given understryker dessutom att en effektiv industristrategi kommer att spela en nyckelroll för att nå klimatneutralitet. Ett stort steg mot detta vore att skapa en regulatorisk miljö som skapar incitament för investeringar i nya klimatsmarta teknologier som CCS.

Nästa steg i EU:s färdplan är godkännandet av den europeiska klimatlagen, som presenterades i början på mars 2020, vilken gör målen i planen rättsligt bindande för att nå klimatneutralitet år 2050.