Hur påverkar produktionsstoppet på Gotland de svenska betongföretagens klimatarbete?

Stoppet för att producera cement i Slite kommer kraftigt försena de svenska betongföretagens mål om klimatneutralitet till 2045. Ambitionen är att klimatneutral betong ska finns på marknaden redan 2030. Betongbranschen jobbar med alternativa bindemedel, optimering av betongrecept och övergång från fossila energikällor till biobränslen för att uppnå målet. Men branschens klimatsatsning är också väldigt beroende av att en svensk storskalig koldioxidlagring kommer igång. Denna satsning görs av Cementa som under många år forskat kring och investerat i koldioxidlagring. Enligt företagets plan skulle koldioxidlagring vara sjösatt i god tid för att klimatneutral betong ska finnas på marknaden år 2030. Denna satsning äventyras nu på grund av produktionsstoppet på Gotland.