Färdplan för klimatneutral betong

2045 ska all betong som säljs och används i Sverige vara helt klimatneutral. År 2030 ska denna betong finnas på marknaden. Det anges i den färdplan som Betonginitiativet och Svensk Betong lämnade i april 2018.  Färdplanen har tagits fram i samarbete med Fossilfritt Sverige och en rad betongaktörer. Betongens klimatutmaning handlar till stor del – närmare bestämt till 90 % – om de koldioxidutsläpp som sker vid cementtillverkningen. Cement används som bindemedel för betong. Därför är införande av så kallad koldioxidlagring och koldioxidanvändning (CCS och CCU) inom cementindustrin nödvändig för att uppnå målen i färdplanen.

Länk till Fossilfritt Sveriges pressmeddelande.