Ny studie visar på kostnadsbesparingar genom utsläppsminskningar från betongindustrin

Kostnaderna inom sjukvården kan minskas med 14%

Resan till klimatneutral betong

Färdplan framtagen för klimatneutral betong

Foto: Thomas Betong

CCS, alternativa bindemedel och lägre koldioxidavtryck

Så bidrar Thomas Betong till klimatneutral betong

Foto: Hökerums Bygg

Karbonatisering – när betongen binder upp koldioxid

Visste du att den färdiga betongen binder upp CO2?

STARKA 1209444

Återför koldioxiden – eller återvinn den

Vad behövs för att betongen ska bli helt klimatneutral?

Betongens klimatutmaning

Påverkar nu och framtida generationer

Foto: Hökerums Bygg

Kostnaden för omställningen

Gemensam finansiering och politiska styrmedel behövs.

Färdplan Fossilfritt Sverige

Svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen

Foto: Hökerums Bygg

Minskad klimatpåverkan

Branschen jobbar med flera olika metoder idag.