Världens största betongföretag kraftsamlar mot klimatneutralitet

Den 2 september presenterade 40 av världens ledande cement- och betongföretag en branschgemensam klimatambition för att uppnå koldioxidneutral betong till 2050.

Initiativet har drivits av den globala cement- och betongorganisationen GCCA (Global Cement and Concrete Association) och det är ett historiskt sådant. Det är första gången någonsin som branschen på en global nivå har gått samman för att kollektivt sträva mot en koldioxidneutral framtid.

Initiativet identifierar de bitar som krävs för att uppnå koldioxidneutral betong, minskning och eliminering av energirelaterade utsläpp, minskning av processutsläpp genom ny teknik och användning av koldioxidavskiljning, effektivare användning av betong, återanvändning och återvinning av betong samt utnyttjandet av betongens förmåga att absorbera och lagra kol från atmosfären.

Mer information om initiativet kan hittas på GCCA:s hemsida.