Kontaktperson till Betonginitiativet
Emelie Löthgren, kontaktperson, Betonginitiativet 070-922 91 76

Marcus Svensson, vd, ByggVesta
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong
Magnus Ohlsson, vd, Cementa