Vi behöver stöd från de ansvariga politikerna

Nya bostadsministern Per Bolund har en nyckelroll för att betongbranschens ska nå sitt mål om att vara klimatneutral till 2045. Det skriver Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong. Hon sätter stort hopp till att staten ska ta initiativ till och stötta nya tekniska lösningar och se till att statliga satsningar är materialneutrala.

Med en befolkningsökning på en miljon svenskar på tio år behöver Sverige bygga fler bostäder och mer infrastruktur. Samtidigt ska Sverige bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Den politiska uppslutningen bakom klimatmålen är en styrka, men förpliktigar också för de makthavare som är satta att styra landet. Som ny bostadsminister har Per Bolund en historisk chans att ta ett helhetsbegrepp på klimatfrågan inom bygg- och anläggningssektorn.

Nästan överallt i vårt samhälle har materialet betong gjort samhällsbyggandet möjligt. Betongens beständighet och livslängd gör det svårt att ersätta den med andra material annat än i begränsad omfattning. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen. Betongbranschen har en klimatresa att göra och har därför tagit fram en färdplan.

Målet är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045, och finnas på marknaden redan 2030. Färdplanen har tagits fram i samarbete med en rad företag och organisationer inom Betonginitiativet och Fossilfritt Sverige.

Betongens klimatpåverkan ska halveras

Redan i dag är det möjligt att bygga med betong som ger cirka 30 procent lägre klimatpåverkan. Betongbranschens mål är att nå en halverad klimatpåverkan inom fem år. För att uppnå detta krävs förutom branschens eget utvecklingsarbete också att marknaden, både den offentliga och den privata, efterfrågar den betong som har lägre klimatpåverkan. Det behövs både kunskapslyft och upphandlingar som styr med rätt kravställande. Här har Bolund en viktig roll att se till att de statliga satsningar som görs är materialneutrala för att bidra till en hållbar utveckling av alla material.

När offentliga köpare efterfrågar byggmaterial behöver det ske med materialneutrala funktionskrav ur ett livscykelperspektiv. Cirkulär ekonomi i fokus där byggmaterial med lång livslängd, som möjliggör flexibel användning av konstruktionen över tid och minskar avfallet, premieras. Fler insatser för ökad återvinning och återanvändning av material är nödvändigt. Vi förväntar oss att bostadsministern visar vägen i detta arbete.

För att uppnå klimatneutral betong till 2045 behövs tekniksprång för cementtillverkning som att geologiskt lagra koldioxid (CCS) och nyttja koldioxid i industriprocesser (CCU). Det är i dag tekniskt möjligt att använda CCS/CCU, men staten behöver initialt bidra med finansiering till investeringar. En nationell strategi för utvecklingen av CCS och CCU behövs. Vår förhoppning är att Per Bolund i sina roller som bostadsminister och biträdande finansminister tar initiativ och visar ledarskap för att stat och näringsliv tillsammans tar det tekniksprång som behövs. 

Med färdplanens arbete minskar vi inte bara klimatpåverkan utan kommer också att kunna exportera vår kunskap och produkter till omvärlden. Betongbranschens arbete för att nå målet om klimatneutral betong intensifieras nu, men för att klara våra höga mål behövs initiativ och stöd från ansvariga politiker – och här har Per Bolund en nyckelroll.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong

Debattartikeln är tidigare publicerad på branschtidningen Byggindustrin:
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-behover-stod-fran-de-ansvariga-politikerna-27917