EU:s Nya Gröna Giv

EU:s nya gröna giv lyfter fram unionens klimatpolitik

Utökat stöd för CCS-teknik föreslås av regeringens utredare

CCS-teknik kan vara nyckeln till negativa utsläpp 2045

Grön betong för byggandet av nya stambanan?

Infrastruktursatsning kan göras med klimatsmart betong

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong/Betonginitiativet träffade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Betonginitiativet träffade Per Bolund

Vi samtalade om betongens klimatresa med Per Bolund.

Här i hamnen i Oxelösund ska den nya fabriken ligga. Planerad driftstart är under 2020.

Peab och SSAB tar gemensamt steg mot klimatförbättrad betong

Klimatanpassad betong lagrar CO2

Thomas Betong använder klimatanpassad betong

Värtaverket kan städa bort 800 000 ton koldioxid per år

Värtanverken kan städa bort 800 000 ton CO2 /år

Färdplan för klimatneutral betong

Färdplanen lämnades till regeringen i april 2018