Foto: Hökerums Bygg

Kostnaden för omställningen

Forskning visar att klimatneutral cement uppskattas bli cirka sjuttio procent dyrare än dagens cement. Detta utifrån den teknik som ses som möjlig idag. För att nå målet om klimatneutral betong behöver den hållbara cementproduktionen utvecklas, bli storskalig och konkurrenskraftigt. Det krävs stora investeringar i cementproduktionen. Investeringar i miljardklassen kan inte bäras av en enskild aktör. Gemensam finansiering och politiska styrmedel behövs för att lyckas minimera klimatutsläppen och bibehålla svensk konkurrenskraft. Länk till forskning