Foto: Thomas Betong

CCS, alternativa bindemedel och lägre koldioxidavtryck

De globala utsläppen av koldioxid väntas återigen öka. Samtidigt ska vi bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder, och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045. Betonginitiativet tar nu ledartröjan i att utveckla och skapa förutsättningar för framtidens klimatneutrala betong.

Thomas Betong är en av Betonginitiativets partners och jobbar exempelvis med CarbonCureTM– en teknik som fångar koldioxid från atmosfären och tillsätts i betongen. Resultatet blir 5-6 % lägre koldioxidutsläpp. Sammanlagt tillverkades 300 000 ton betong med den här tekniken under 2016, och 2300 ton koldioxid togs bort ur atmosfären.

Alternativa bindemedel. Det vanligaste bindemedlet i betong är cementklinker och tillverkningen är i dagsläget energi- och koldioxidintensivt. Thomas Betong i Polen använde 40% alternativa bindemedel i sina betongprodukter 2016. I Tyskland var den siffran hela 47%, vilket bevisar att det är möjligt att minska innehåll av cementklinker och fortfarande producera betong av hög kvalitet.

Thomas Miljöstomme®. Så heter det hållbara byggsystem med 30% lägre koldioxidavtryck som lanserades 2016 av Thomas Betong i Sverige. Kombinationen består av prefabricerad och fabrikstillverkad betong som ger en kortare byggtid och förbättrar arbetsmiljön på kundernas arbetsplatser.

Läs mer: http://thomasbetong.se/images/docs/Team-Thomas_Hallbarhetsredovisning_2016_FINAL.pdf