Färdplan Fossilfritt Sverige

Betonginitiativet har inlett arbetet med att ta fram en färdplan för klimatneutral betong, i samarbete med Fossilfritt Sverige. Färdplanen ska överlämnas till statsministern i mars. Vi är en rad företag, organisationer och myndigheter som på något sätt har intresse av betong, och vi hoppas få med ännu fler aktörer i arbetet framöver.

Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen. Alla typer av aktörer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut, investerare och nätverk välkomnas att anmäla intresse för att delta.