Ny studie visar på kostnadsbesparingar genom utsläppsminskningar från betongindustrin

En nyutkommen studie publicerad i Nature Climate Change av forskare vid University of California har kvantifierat hälsokostnaderna för luftföroreningar i USA och visat att bättre och renare bränslen för uppvärmningen av ugnar i framtagningsprocessen av betong kan sänka dessa med 14%. 

Forskarna kom även fram till att användningen av tekniken CCS (Carbon Capture and Storage) kan minska utsläppen av växthusgaser från betongindustrin med 28%, men att luftföroreningarna vid storskalig introduktion av denna teknik kan öka om den inte drivs av förnyelsebara och rena energikällor.