Foto: Hökerums Bygg

Karbonatisering – när betongen binder upp koldioxid

Vid tillverkningen av cement frigörs koldioxid. Utsläppen från Sveriges tre cementfabriker motsvarar ca 2–3 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Men den färdiga betongen tar också upp koldioxid. Processen kallas karbonatisering och innebär att koldioxiden i luften reagerar med betongens kalciumhydroxid och bildar kalciumkarbonat. Man kan beskriva det som att betongen återgår till sitt ursprung som kalksten. Forskning visar att de betongkonstruktioner som idag finns i Sverige tar upp cirka 300 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar ca 15–20 procent koldioxidutsläppen.

Genom att förbättra återvinning och karbonatisering efter rivning kan den siffran sannolikt mångfaldigas. Betong tar upp koldioxid under hela sin livslängd.

Läs mer om karbonatisering – när betongen binder upp koldioxid