Offentliga upphandlare måste ta sitt ansvar

– Vi förväntar oss att offentliga upphandlare av betong tar sitt ansvar och efterfrågar klimatförbättrad betong.

– I betongbranschen har mycket hänt på ett år för att vi ska nå klimatneutral betong, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong på Fossilfritt Sveriges konferens, om hur fler kan göra mer.