DN-debatt: Koldioxidlagring kan enkelt halvera koldioxidutsläppen i Sverige

En ny rapport visar att hälften av Sveriges samlade koldioxidutsläpp kan tas bort om CCS- tekniken (carbon capture and storage) införs på 27 svenska industrianläggningar med utsläpp som överstiger 500 000 ton per år. Det är dock inte själva CCS-tekniken som saknas utan förutsättningarna för investeringar i tekniken.

Forskarna lyfter fram behovet av en nationell strategi för CCS och bio-CCS, nödvändigheten att fastställa vilken roll staten ska ha för att minska den finansiella risken och behovet av ett svenskt demonstrationsprojekt som omfattar hela CCS-
kedjan. Dessutom vill forskarna att villkoren för lagring av den avskilda koldioxiden på norskt territorium utreds.

Rapporten är beställd av Energimyndigheten och bakom debattartikeln står forskarna Filip Johnsson, Jan Kjärstad och Fredrik Normann vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola. Hela debattartikeln finns här.