Stort tack till alla medverkande och åhörare under Betonginitiativets andra resultatkonferens!

Den 11/11 arrangerades Betonginitiativets andra resultatkonferens digitalt och resultatet var mycket lyckat.

Dagen fylldes av spännande presentationer och diskussioner om betongens klimatresa där bland annat Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, Johan Karlsson, marknadschef på Skanska Betong, Magnus Ohlsson, vd på Cementa, Marcus Svensson, vd på ByggVesta Development, Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong och Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare på RISE infrastruktur och betongbyggande berättade om de spännande projekt och insatser som görs runt om i Sverige.

Dagen avslutades med en politisk paneldiskussion där Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson,
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson, Magnus Ek (C), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson och
Marlene Burwick (S), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet deltog.

Konferensen finns i sin helhet att se på Digitala Stadsutvecklingsdagarnas youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=NNu7CIVmmbI

Stort tack till alla medverkande och åhörare!