Välkommen till Betonginitiativets andra resultatkonferens

Onsdagen den 11 november 2020 kl. 10:00 – 14:30

Färden mot klimatneutral betong fortsätter. Snart är det dags för den andra resultatkonferensen. Då följer vi upp färdplanen för klimatneutral betong, framtagen i samarbete med Fossilfritt Sverige för tre år sedan.

Anmäl dig gärna redan nu via denna länk.

Resultatkonferensen kommer vara digital och när du har anmält dig får du en länk som du använder för att delta.

Glöm inte att leta i skräppostmappen om du inte hittar kalenderinbjudan. Resultatkonferensen kommer i efterhand att publiceras på Digitala Stadsutvecklingsdagarnas webbsida och YouTube-kanal.

PROGRAM
10.00 – 10.05
Välkomna!
Emelie Löthgren, moderator, A Beautiful Soup
 
10.05 – 10.20
Färdplansarbetet framåt
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 
10.20 – 10.40
Projekt som driver betongens klimatresa framåt
Västlänken – Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef, Thomas Concrete Group och adjungerad professor, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
ICA Maxi Bålsta – Johan Karlsson, marknadschef, Skanska Betong
 
10.40 – 11.00
Betong tar upp koldioxid – om karbonatiseringens möjligheter
Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef, Thomas Concrete Group och adjungerad professor, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
 
11.00 – 11.15
Klimatdeklarationer och utvecklingen av dessa
Thomas Johansson, delprojektledare, Boverket
 
11.15 – 11.30
Nu tar Norge steget – vi står beredda inför svensk satsning på CCS
Magnus Ohlsson, vd, Cementa
 
11.30 – 11.45
Vägen till klimatneutral betong: lägre kostnad = lägre utsläpp
Marcus Svensson, vd, ByggVesta
 
11.45 – 12.00
Framgångsfaktorer för betongens färdplan
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong
 
12.00 – 13.00
Lunch
 
13.00 – 13.20
Betcrete 2.0 – forskningsprojekt för att implementera färdplanen
Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare, RISE infrastruktur och betongbyggande
 
13.20 – 14.00
Paneldiskussion – Hur kan politiken stötta cement- och betongbranschen i arbetet med att nå målen i färdplanen?
Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson
Magnus Ek (C), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Marlene Burwick (S), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet
 
14.00 – 14.10
Frågor till politikerna
 
14.10 – 14.20
Diskussion om Betonginitiativets verksamhet 2021
 
14.20
Avrundning