Första resultatkonferensen avklarad

Mod och samarbete behövs i betongbranschen för att klara av klimatomställningen. Det är slutsatserna av Forum för betongens klimatresa som genom fördes den 20 november. Årets sammankomst var den första resultatkonferensen och uppföljning på Färdplanen för klimatneutral betong.

Från vänster: Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong och Emelie Löthgren, moderator.

Syftet var att berätta hur betongbranschen och andra aktörer kommit igång med färdplansarbetet. En rad goda exempel på hur betongföretag och byggbolag jobbar för att minska betongens klimatpåverkan visade upp. Klimatslimmade betongrecept, anpassning efter användningsområde och nya bindemedel är några av lösningarna som lyftes fram.

För att nå neutral klimatutsläpp behövs också ett omfattande tekniksprång och en satsning på koldioxidlagring. På Forumet presenterades dagens tidplan för en svensk storskalig användning av CCS. Vidare redovisades studie från Chalmers som beskrev hur de olika vägvalen mellan olika CCS-lösningar ser ut.

Efter lunchen diskuterade fyra riksdagsledamöter från s, m, c och mp hur olika hinder kan undanröjas och hur klimatomställningen ska drivas framåt. Diskussionen under dagen handlade återkommande om behovet av att offentliga upphandlare efterfrågar den mer klimatvänliga betongen. Bland annat redovisade Trafikverket hur de upphandlar betong med lägre klimatutsläpp.

Från vänster: Emma Berginger (mp), Cecilie Tenfjord Toftby (m), Johan Löfstrand (s), Ola Johansson (c) och Emelie Löthgren, moderator.

Forum för klimatneutral betong är en första av många resultatkonferenser på väg mot målet om klimatneutral betong till 2045. Nästa hålls under 2020.