Forum för betongens klimatresa – Resultatkonferensen 2019

Välkommen till Forum för betongens klimatresa – Resultatkonferensen 2019, onsdagen den 20 november, GT30 på Grev Turegatan 30, Stockholm. Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig här.

Program

Kl. 10.00 – INLEDNING

Därför startade vi Betonginitiativet
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong

Kl. 10.20 – UTFRÅGNING

Så gjorde vi
Goda exempel från betongaktörernas klimatarbete

Utvärdering av projektet Viva – så här tar vi lärdomarna vidare
Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen

Så tog vi fram Thomas Betongs miljöstomme
Carina Edblad, vd, Thomas Betong

Vägledning klimatförbättrad betong
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong

Swerock – så säkrar vi tillgången på klimatförbättrad betong
Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg, Swerock/Peab

Så minskade vi mängden cement med 50 procent i prefabhus
Bill Ögren, affärschef, ByggVesta

Så tog vi fram Grön betong
Lena Åhl, områdeschef försäljning, Skanska

Forskning om vägval för att nå klimatneutral betong
Ida Karlsson, doktorand, Chalmers

Kl. 11.45 – Vägen mot en svensk CCS-lösning

Magnus Ohlsson, vd, Cementa

Kl. 12.00 – LUNCH

Kl. 13.00 – Politisk paneldiskussion

Johan Löfstrand (S), ledamot i civilutskottet
Ola Johansson (C), ledamot i civilutskottet
Emma Berginger (MP), ledamot i trafikutskottet
Cecilie Tenfjord Toftby (M), ledamot i civilutskottet

Kl. 13.45 – Så upphandlar Trafikverket betong med lägre klimatutsläpp

Sven Hunhammar, måldirektör, miljö och hälsa, Strategisk utveckling, Trafikverket

Kl. 14.00 – INTERAKTIV DIALOG OM FRAMTIDSUTMANINGAR

Hur hanterar vi de hinder vi möter externt?
Så åstadkommer vi en förändring i organisationerna

Kl. 14.30 – En permanent världsutställning

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Kl. 14.55 – AVRUNDANDE DISKUSSIONER OM KOMMANDE ARBETE

Kl. 15.00 – TACK, VI SES NÄSTA ÅR!