Resultatkonferensen 2019 – Forum för betongens klimatresa

Välkommen till Resultatkonferensen 2019 – Forum för betongens klimatresa, onsdagen den 20 november, GT30 på Grev Turegatan 30, Stockholm. Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig här.

Program

Kl. 10.00 – INLEDNING

Därför startade vi Betonginitiativet
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong

Kl. 10.35 – GÄSTTALARE

Så gjorde vi (utfrågning, 10-minuterspass)
Goda exempel från betongaktörernas klimatarbete

Utvärdering av projektet Viva – så här tar vi lärdomarna vidare
Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen

Så tog vi fram Thomas Betongs miljöstomme
Carina Edblad, vd, Thomas Betong

Vägledning klimatförbättrad betong
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong

Swerock – så säkrar vi tillgången på klimatförbättrad betong
Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg, Swerock/Peab

Så minskade vi mängden cement med 50 procent i prefabhus
Bill Ögren, affärschef, ByggVesta

BetCrete – så säkerställer vi att det forskas på rätt saker för att färdplanerna för betong och cement ska kunna genomföras
Katarina Malaga, Prof. Ph.D. Vice President, Director, RISE – Research Institutes of Sweden

Kl. 11.45 – Vägen mot en svensk CCS-lösning

Magnus Ohlsson, vd, Cementa

Kl. 12.00 – LUNCH
Kl. 13.00 – Utfrågning av riksdagspolitiker
Kl. 13.45 – Så upphandlar Trafikverket betong med lägre klimatutsläpp

Sven Hunhammar, måldirektör, miljö och hälsa, Strategisk utveckling, Trafikverket

Kl. 14.00 – GEMENSAMMA DIALOGER OM FRAMTIDSUTMANINGAR

Hur hanterar vi de hinder vi möter externt?
Så åstadkommer vi en förändring i organisationerna

Kl. 14.30 – AVRUNDANDE DISKUSSIONER OM KOMMANDE ARBETE
Kl. 15.00 – TACK, VI SES NÄSTA ÅR!