Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
http://fossilfritt-sverige.se

Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket
https://www.trafikverket.se

Magnus Ohlsson, VD, Cementa
http://www.cementa.se/sv

Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong
https://www.svenskbetong.se

Marcus Svensson, VD, ByggVesta Development
https://www.byggvesta.se

Johan Skoglund, VD och koncernchef, JM AB
https://www.jm.se

Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC
https://www.ncc.se

Karolina Brick, Miljöchef, Riksbyggen
https://www.riksbyggen.se

Filip Johnsson, Professor i Uthålliga Energisystem, Chalmers
https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/filip-johnsson.aspx

Carina Edblad, VD, Thomas Betong
http://thomasbetong.se

Håkan Wifvesson, VD, Swerock
https://swerock.se

Filip Sten, Affärsutvecklingschef, Strängbetong
https://www.strangbetong.se

Robert Melander, Tekn. Lic. Betongexpert, Veidekke Sverige
http://veidekke.se

Agneta Persson, Head of Energy Nordic Region, Anthesis Group
https://anthesisgroup.com