Mistra – vägen till ett klimatneutralt samhälle
Mistra Carbon Exit är ett fyraårigt forskningspolitiskt klimatprogram som startade år 2017. Programmet är inriktat på målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. För betongens del handlar målet om att identifiera och beskriva teknologiska vägar som inkluderar kostnader och risker för hur man kan uppnå noll- eller nära nollutsläpp längs hela den industriella försörjningskedjan. IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet tillsammans med Chalmers och bildar ett starkt konsortium med ett stort antal andra universitet, högskolor, industrier och organisationer.

Läs mera om Mistra Carbon Exit här:
www.mistracarbonexit.com/our-research

 

Vivaprojektet – ett hållbarhetsprojekt

I Vivaprojektet i Göteborg bygger Riksbyggen flerfamiljshus med särskilda hållbarhetsambitioner. Husen som byggs producerar mer energi än de förbrukar, (hushållselen undantagen). Riksbyggen har använt betongstommar med 30 procent lägre klimatpåverkan än normalt. Vidare man planerat för ekosystemtjänster för att bevara så mycket av naturen som möjligt.

Livscykelanalys och miljöcertifiering från Sweden Green Building Council har varit verktyg under utvecklingsfasen.

Viva är en del av hållbarhetsprojektet Positive Footprint Housing – ett tvärvetenskapligt kunskapslabb och ett fysiskt demoprojekt. Projektet ska resultera i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Projektet är initierat av Riksbyggen och genomförs i samarbete med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes of Sweden.

Läs mer om klimatsmart betong

Läs mer om Vivaprojektet